VYJÁDŘENÍ PARTNERŮ KONFERENCE 2017

PARTNEŘI KONFERENCE KOUČINK V PRAXI ODPOVĚDĚLI NA TŘI OTÁZKY:

New Dimension, s.r.o., odpovídá obchodní ředitelka Lenka Chýlková

 • Proč jste se rozhodli stát se partnery konference?

Protože je to konference pro lidi a o lidech a každý si může odnést něco, co mu pomůže v osobním či profesním životě. A naši firmu tvoří lidé, tak proč nebýt u toho?

 • Už jste byli partnery konference dříve? Co vám to dalo?

Ano, partnery jsme již třetím rokem a dává nám to nejen svěží vítr do plachet, ale také se nám vždy otevřou další cesty, kterými můžeme plout...

 • Na co se letos na konferenci těšíte?

Těšíme se na lidi, které bychom možná jinak nepotkali, na inspiraci, kterou bychom si možná jinak nechali uniknout, těšíme se na energii, kterou načerpáme...


Myšlení bez hranic, odpovídá majitelka Dagmar Urbancová

 • Proč jste se rozhodli stát se partnery konference?

Konferenci pořádají kolegové koučové a koučky, se kterými je mi prima. Navzájem si poskytujeme inspiraci a společné nápady jsou přínosem pro mou práci. Projekty, na kterých pracujeme, mi dávají smysl a posunují lidi kolem mě, kteří se chtějí rozvíjet a řešit svou situaci.

 • Už jste byli partnery konference dříve? Co vám to dalo?

Jsem již dlouho členkou AIK, partnerem konference mám čest být letos poprvé.

 • Na co se letos na konferenci těšíte?

Obohacující je sdílení zkušeností mezi účastníky, neotřelé metody zasazené do praxe, jiné úhly pohledu. Doprovodné relaxační programy jsou vždy úplně úžasné a s chutí, citem i vůní si je všichni užijeme.

Škola manažerského rozvoje, s.r.o., odpovídá jednatelka Sylvie Navarová

 • Proč jste se rozhodli stát se partnery konference?
 • Už jste byli partnery konference dříve? Co vám to dalo?

Škola manažerského rozvoje stála u zrodu Asociace integrativních koučů i u první myšlenky pořádání každoroční konference Koučink v praxi v Ostravě. A od té doby je ŠMR partnerem konference každý rok, letos tedy popáté. Proč? Protože stále věřím prvotní myšlence, proč konferenci pořádat: sdílet zkušenosti s ostatními kolegy a vzájemně se inspirovat v místě působení, v Ostravě.

 • Na co se letos na konferenci těšíte?

Těším se na kolegy integrativní kouče a kolegy jiných koučovacích přístupů, jejich příspěvky a diskuse s nimi.

Eschola, v.o.s. - odpovídá majitel, lektor a kouč Adam Wojtovič

 • Proč jste se rozhodli stát se partnery konference?

Partnery konference jsme se stali velmi rádi a to především proto, že AIK je týmem lidí, kteří úžasným způsobem podporují povědomí o koučování a jeho přínosech pro jednotlivce i firmy. Sympatická je nám i snaha AIK rozšiřovat koučink i mimo komerční sféru - především do škol, pomáhajících profesí a dalších oblastí, které obvykle nejsou komerčně atraktivní a tak bývají bohužel často opomíjeny.

 • Už jste byli partnery konference dříve? Co vám to dalo?

Jsme pravidelným partnerem konferencí AIK již od prvního ročníku a věříme, že tomu tak bude i v příštích letech. Obrovská inspirace a možnost setkat se s mnoha velmi zajímavými a šikovnými lidmi je pro nás velkou motivací konference podporovat.

 • Na co se letos na konferenci těšíte?

Těšíme se především na setkání s lidmi, kteří na konferenci dorazí. Na jejich příspěvky, workshopy, ale taky sdílení zkušeností s koučováním v různých oblastech a s různými přístupy.

Adult Edu -odpovídá majitelka, koučka a psycholožka Jana Mynářová

 • Proč jste se rozhodli stát se partery této konference?

K AIK mě pojí silný vztah zejména z toho důvodu, že se spolupodílím na tvorbě a vedení výcviku v Integrativním koučinku, z něhož velká část členů této pořádající organizace pochází. Naplňuje mě sledovat jejich vývoj od prvních koučovacích pokusů až k profesionalitě, na níž si jako členové AIK zakládáme.

 • Už jste byli partnery AIK dříve a co vám to dalo?

Ve sponzorském smyslu tohoto slova ne. Minulé dva ročníky jsem měla na starosti v roli tehdejší ředitelky AIK, takže mé partnerství s touto organizací bylo, řekla bych, ještě intenzivnější, než je tomu nyní v roli sponzora. Na posledních třech ročnících jsem přednášela a vedla workshopy, letos poprvé nabídnu koučovací zónu, kde proběhnou ukázková sezení individuálního koučování.

 • Na co se těšíte, když naši konferenci letos navštívíte?

Na setkání s fajn lidmi, které mám ráda, a na všechny, kteří se za námi zastaví do koučovací zóny pořešit si nějaké své aktuální pracovní či osobní téma. Budou tak mít možnost zažít osobní koučování s koučem, který se bude věnovat otázce, nad kterou si chtějí popřemýšlet.


Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., odpovídá jednatelka Darina Daňková

 • Proč jste se rozhodli stát se partnery konference?

Akord je místem setkávání, příjemných zážitků, emocí, sdílení a rozvoje. A přesně o tom je také konference. Jsem ráda, že do Akordu díky konferenci zavítá mnoho skvělých lidí toužících po tom všem. Spojení takové konference s Akordem je tedy logické a přináší užitek oběma stranám.

 • Už jste byli partnery konference dříve? Co vám to dalo?

Akord je dějištěm této konference letos již podruhé. Loni mě velice těšilo, že účastníci s místem konání byli navýsost spokojeni, oceňovali příjemné prostředí, vynikající catering i přístup našich zaměstnanců.

 • Na co se letos na konferenci těšíte?

Osobně jsem velkým příznivcem koučinku a vzdělávání a letos to bude má třetí konference Koučink v praxi, které se účastním. A na co se těším? Na všechno!